Mondi – , 30 25 000 . , , . 100 000 , 100 . 2014 Mondi 6,4 , (ROCE) – 17,2%.

Mondi – , . , - , -, , «» . , , , , , , , , , .


Mondi , . :

Mondi . . . . FSC / PEFCTM. : Appearance, Kraft, Semi Chem Recycled.

-

Mondi - : , - . , – . - , . , .

-

- , . .

– Mondi. , , . , , . – .

Mondi , . . , , , , . , , Natro Tech – .

Mondi – , . . , , , , , , . , , . , , , .

Mondi , . Mondi - , . , . , , , , .

.

Mondi , . Mondi – , . , . , , -, , .

Mondi , . – - , .

– , . , , , , , – . , , . . .